Benjamin

Een afgedragen trui
Een leeggelopen blik
Je hield het stil
En ik bleef blind
Jij was een kind
Al zag je meer dan je begreep

En aan de Sint vroeg je een hond
Je wist die krijg ik nooit
Maar in je droom
Stond er toch iemand aan de schoolpoort
Liep hij blaffend op je toe

Benjamin
Wees nu maar stil
Ooit komt het goed
Benjamin
Nog wat geduld
En binnenkort
Is het aan jou

Schichtig onderweg
Maar aarzelend naar huis
Je gaf je voorzet wel wat traag
Ik liep me vrij
Maar misschien miste ik te graag

Je zusje op je arm
Je wist dit durf ik nooit
Maar in je droom was je haar held
Die niet de leugens
Maar de waarheid had verteld

Benjamin
Wees nu maar stil
Ooit komt het goed
Benjamin
Nog wat geduld
En binnenkort
Is het aan jou

Laatst kwam ik je tegen
En man, wat was je fier
Je leek gezond
Je had een veel te grote mond
Een brave vrouw
Een eigen hond

Benjamin
Wees nu maar stil
Ooit komt het goed
Benjamin
Nog wat geduld
En binnenkort
Is het aan jou

Jullie hadden iets gedronken
En toen zei ze iets verkeerd
Misschien is ze toen gestruikeld
Misschien heeft ze zich bezeerd
Maar jij zocht de hele avond
naar jouw weggelopen hond
En toen je later thuiskwam
Lag zij roerloos op de grond

Maar jij wist van niets
Nee, jij wist van niets
Nee, jij wist van niets

Maar je dochtertje in tranen
Zag al meer dan ze begreep